Tjenester

  • Utgraving og fundamentering
  • Entrepenørtjenester
  • Mur og Betongarbeider
  • Riving og sanering
  • Aspest riving/sanering
  • Drenering
  • Vann og avløps grøfter
  • Sprengning
  • Transport av jord steinmaser
Hjem

Råde Fundament og Anlegg

Råde Fundament og Anlegg er en leverandør av fundamentering i grunn og terreng, betong og mur arbeider samt riving for det private, offentlige eiendomsmarkedet.
Vi regner Østfold, Akershus og Oslo som våre primærmarkeder, men påtar oss gjerne oppdrag over hele landet.

Vi kan vise til en rekke oppdrag siden etableringen i 2004, som vi er stolte av. Vi har et godt renommé og fotfeste i markedet.

Bedriften har i dag 7 ansatte som med stor faglig tyngde og lang bransjeerfaring. Sammen med en stor og moderne maskinpark gir oss kompetanse til å påta oss selv store og komplekse oppdrag.

 

Kontaktinfo

Råde Fundament og Anlegg AS
Bruksveien 6
1640 Råde

Tlf.: 959 13 189

E-post: jonas@rfund.no

 
WebDesign av 9Co.no | Webhost: Økosoft AS | XHTML and CSS.